Din operation er aflyst - Rigshospitalet Plastikkirurgisk afd.

“Din operation er aflyst”

“Din operation er aflyst”

Din operation er aflyst

Som nogle nok allerede har fundet ud af på min Instagram, så har man valgt at aflyse min operation (Mastektomi/fjernelse af bryst) bare 10 dage før min planlagte operationstid.

Jeg har tidligere meddelt jer at jeg ville holde lav profil angående min sag på de sociale medier, for ikke at kunne skade mig selv i den sidste ende.

I går nåede jeg dog desværre bunden og det var dråben som fik bægeret til at flyde over for mig. Det værst tænkelige skete – min godkendelse er blevet tilbagetrukket.

Lad mig nu give jer alle nogle data, så I forstår den rollercoaster jeg nu engang har røven i sædet i.

 • 26/10-16 skriver sexologisk klinik følgende i mit journalnotat:

Pt. lever ikke op til kravene ift. kastrationsansøgning, hvor det
fremgår, at pt. skal være opstartet i HT ved GYN, RH, samt være
fulgt ved GYN, RH, i denne behandling, over et år forud for
kastration.

Ift. den forestående mastektomi, tager ut. sagen op med overlæge
XX, ved SK, med sigte på, om mastektomi kan udføres, når pt. ikke
længere følger forløb ved det multidisciplinære team.

 

 • 9/11-16 anmoder jeg om følgende hos sexologisk klinik:
Jeg skal hermed anmode om at få 
begge afgørelser på skrift med begrundelse ( Jf. Forvaltningsloven 
prg. 22-24) samt henvisning til hjemmelsgrundlag. 

Jeg har vedhæftet en PDF med eget journal notat, som jeg ønsker 
vedlagt min journal. 

Jeg ønsker bekræftet modtagelse af denne mail. 

 • 16/11-16 tages jeg igen på konference:
  Pt. sag bringes på konference. Der er ikke overlæge tilstede ved 
  
  dagens konference, hvorfor der ikke træffes beslutning om, 
  
  hvorvidt pt. kan gennemføre planlagt mastektomi ved PBB, RH, når 
  
  pt. har afbrudt sin HT ved GYN, RH, og derfor ikke længere følges 
  
  i det multidisciplinære team. 
  
  Pt. modtager HT gennem CCClinic. 
  
  Det aftales, at pt. tilbydes en opfølgende samtale hos ut. med 
  
  sigte på videre forløb. 
  
  Sekr. bedes indkalde pt. til samtale hos ut. snarest muligt.

Jeg bliver ikke indkaldt til denne samtale hurtigst muligt, som skrevet i mit journalnotat.

 

 • 12/12-16 læser jeg og modtager jeg igen tidligere konferencenotat fra den 26/10-16 i forbindelse med min anmodning om at få evt. afgørelser på skrift ( Jf. Forvaltningsloven prg. 22-24) samt henvisning til hjemmelsgrundlag. Så at de finder et konferencenotat UDEN henvisning til noget hjemmelsgrundlag tilfredstillende ud fra min anmodning, det finder jeg selvfølgelig kritisabelt.

 

 • 13/12-16 møder jeg op til min planlagte tid hos min behandler og jeg er godt forberedt og har min svigermor med som bisidder (hun er jurist). Jeg informerer om at jeg bånder samtalen og så fører jeg min egen dagsorden, hvor jeg stiller mine spørgsmål og tilkendegiver min utilfredshed over følgende:
 1. Min sag trækker ud, manglende afgørelse grundet langtidssygemeldt overlæge, hvor til jeg kræver at en anden overlæge må kunne træffe denne beslutning (der er kun truffet en afgørelsen i forhold til Hysterektomi/kastration).
 2. Jeg ikke blev hurtigt indkaldt som skrevet i mit journalnotat.
 3. At de fremsender et konferencenotat, når jeg flere gange både mundtligt og skriftligt anmoder om skriftlig afgørelse ( Jf. Forvaltningsloven prg. 22-24) samt henvisning til hjemmelsgrundlag.
 • 19/12-16 træffer overlægen på sexologisk klinik følgende afgørelse:
  Sagen drøftes med sigte på patientens (pt.) ønske om at få 
  foretaget mastektomi ved PBB, RH, trods afbrudt hormonbehandling 
  ved GYN, RH. 
  
  Det findes ikke, at pt. henvisning til mastektomi ved PBB, RH, kan 
  tilbagetrækkes grundet pt. afbrudte forløb ved GYN, RH. 
  
  Teamet anbefaler fortsat pt. at følge sin behandling ved det 
  multidisciplinære team - herunder også pt. hormonbehandling. Dette 
  bl.a. også med sigte på pt. videre forløb, herunder pt. ønske om 
  kastrationstilladelse. 
  
  Ut. informerer det multidisciplinære team på kommende 
  fælleskonference med GYN, RH og PBB, RH, således at disse er 
  informeret om pt. videre forløb ift. mastektomi. 
  
  Sekr. bedes informere pt. om dagens konferencebeslutning.

  Jeg tror nu at alt er i den skønneste orden i forhold til min Mastektomi.

 

 • 23/12-16 altså blot 4 dage senere modtager jeg følgende brev fra plastikkirurgisk afd.:

Kære Sander Bech Harrison

I henhold til Deres ønske om kønsmodificerende kirurgisk behandling, har Deres ønske været diskuteret til MDT konference den 22. december 2016.

De har ønske om hormonbehandling og kønsmodificerende kirurgi, og har haft et forløb ved Sexologisk Klinik. Dette forløb har udmøntet sig i, at der ikke er fundet grund til at gå imod Deres ønske om kønsmodificerende kirurgi (mastectomi) samt hormonbehandling, hvorfor De blev henvist til begge dele.

De har været set hos Gynækologisk Klinik til opstart af hormonbehandling. De har imidlertid valgt ikke at modtage behandlingstilbud fra Gynækologisk Klinik, men har fundet mulighed for opstart og videreførelse af hormonbehandlingen uden for Rigshospitalet, og derfor også uden for det multidiciplinære team.

Af den grund opfylder De derfor ikke kriterierne for fortsat at kunne tilbydes kønsmodificerendebehandling ifølge undertegnedes fortolkning af Vejledningen om udredning og behandling af transkønnede, hvorfor Deres planlagte operation her i Klinikken aflyses derfor.

Med venlig hilsen

Dette brev misforstår jeg, da det 1) i mine øjne er ringe formuleret og 2) Jeg har ikke modtaget henvisning til hjemmelsgrundlag mv. som anmodet flere gange ved et evt. kommende afslag. 3) Jeg har 4 dage tidligere fået afgørelsen at min godkendelse ikke kan tilbagetrækkes på det grundlag at jeg har fravalgt min hormonbehandling på Riget.

Heldigvis misforstår jeg hans brev 23. december og har en dejlig juleaften, uvidende hvilken konsekvens der ligger forude.

 • 01/02-17 ringer jeg til plastikkirurgisk afd. for at høre mit nummer i køen og får beskeden at jeg er nr. 2, hvorfor hun senere vil ringe mig op med en dato for operation. Jeg er glad, stadig uvidende og ganske fortrøstningsfuld. Jeg tænker ærlig talt at jeg på dette tidspunkt er urørlig i forhold til den operation som virkelig har en stor betydning for mig.

 

 • 27/02-16 altså blot 10 dage før min planlagte operation, har jeg en aftalt samtale med min behandler som de nu engang kræver i forhold til mit udredningsforløb. Under denne samtale går det hurtigt op for min behandler og mig at vi har hver vores tolkning af brevet fra den 23. december og min behandler kan bekræfte at jeg har misforstået brevet og at der derfor må være tale om en fejl. Jeg går lidt i chock! Jeg taler fortsat konstruktivt, roligt og er fattet (hvordan ved jeg ikke). Min behandler forklarer at han er nødt til at handle på denne situation og kontakte plastikkirurgisk afd. Jeg informere ham om at jeg vil gøre det samme efter mit møde. Jeg går derfor ned på afdelingen (det tager ca. 10 min.) og på de 10 min. sker der RIGTIG meget. Jeg banker på ved operationskoordinatorene og får at vide at jeg skal tale med en helt anden. Jeg bliver vist derhen og en dame forklarer at hun er blevet bedt om at opsætte et møde med den plastikkirurg/klinikchef som har sendt mig brevet og altså overruled en overlæges afgørelse. Jeg fortæller at jeg ikke ønsker et sådan møde, da det vil kræve at jeg har en advokat med, men at alt jeg ønsker fra ham skal være på skrift. Hun går med til at han ringer mig op, hvilket jeg også frabeder mig og spørger om jeg må skrive en note på hendes blok som hun kan give ham, hvor jeg anmoder om alt på skrift – hun siger nej. Jeg går efterfølgende til Amnesty inde i byen hvor et interview nu skal rettes grundet sagens drejning og imens jeg sidder der ringer de fra plastikkirurgisk hvor jeg får en længere behagelig snak med den plastikkirurg/klinikchef som har påvirket min skæbne. Han er venlig og imødekommende og jeg anmoder endnu engang om at få en afgørelse på skrift ( Jf. Forvaltningsloven prg. 22-24) samt henvisning til hjemmelsgrundlag. Han griner lidt opgivende og siger at han gerne vil forsøge at rådgive sig med deres jurister, men at han ikke kan forestille sig at de kan give mig mere end det brev jeg allerede har fået fra ham, hvor han henviser til vejledeingen om behandling af transkønnede. Altså den vejledning som alt lægefagligt personale tolker på hver deres måde, hvorfor den henvisning er ubrugelig. Jeg spørger ham hvad vi stiller op nu og han svare at jeg har to muligheder:
 1. Jeg kan få en ny henvisning til gynækologisk afd. hvor der er lang venteliste (et slag på tasken er 4-6 mdr., måske mere). Blive godkendt igen overlade min hormonbehandling til Riget og få min operation.
 2. Eller jeg kan klage hvor der er ligeledes er lange behandlingstider på klagesager hos Styrelsen for patientsikkerhed.

Altså har jeg under alle omstændigheder endnu engang lang vej til den operation jeg nu allerede har ventet 9 mdr. på.

Jeg er så ked af det og det har store konsekvenser for mig og min psyke. Jeg er i hormonbehandling på 8. måned og min krop er i den grad under udvikling som ikke passer med det som nu er STUCK på min brystkasse på ubestemt tid og ligeledes udskød det min sidste del af min uddannelse og muligheden for at komme på arbejdsmarkedet, hvorfor det også har økonomiske konsekvenser for mig.

Jeg er vred og kæmper alt hvad jeg kan. I kære følgere er rigtig søde ved mig og jeg anbefaler at I holder øje med min instagram det næste stykke tid hvor jeg vil poste så snart jeg har fået mediedækning på min sag.

Hvis nogen tilfældigvis er i familie med, eller kender en rigtig dygtig advokat med speciale i sundhedsloven, så kunne det være en stor hjælp til lidt sparring omring min situation 😉

Hvis jeg dog bare vandt 30.000kr – 50.000kr i den Lotto jeg ikke spiller :O så ville de helt sikkert gå til operation i udlandet – RÅB UD I UNIVERSET “NOGEN SOM HAR OVERSKUD AF MONETER?” 🙁

Jeg håber alle i andre er i en lidt bedre periode af jeres liv end jeg selv og hvis ikke, så får I hermed et skulderklap og disse or med på vejen “HANG ON”

Kære Minister – Lyt, Læs & Lær

2 kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.