Egen dagsorden hos Sexologisk Klinik

Egen dagsorden hos Sexologisk Klinik

I dag har jeg været til den omtalte samtale på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, og hvordan er det så gået? - spørger flere.

Det er overordnet set, gået godt.

Jeg havde jo forberedt min egen dagsorden i og med at der imellem linierne var blevet hentydet, at konsekvensen af min hormonbehandling "ude af huset" kunne være så gral at de kunne trække min godkendelse tilbage.

Dette er ikke okay og jeg har derfor efter sidste samtale med min behandler, henvendt mig til et par advokater og ud over det har jeg en svigermor som er jurist. Jeg har sat mig ind i love og paragraffer, samt Sundhedsstyrelsens vejledning for transkønnet.

Se links ved interesse eller eget brug:

Forvaltningsloven kapitel 6 §22-24

Sundhedsloven kapitel 33 §115

Sundhedsstyrelsens vejledning for transkønnet

Jeg lagde ud med at gøre klart at jeg optager samtalen, idet jeg føler jeg er kommet i en knibe efter mit møde med Gynækologisk afdeling, hvor jeg efterfølgende har takket nej tak til deres tilbud om behandling, hvilket har skabt hele denne situation.

Min behandler er generelt enormt korrekt i sin udtale om min sag, sagt på en anden måde køre han hele vejen efter "bogen" og laver ikke en eneste fejl - dette er på en måde beundringsværdigt, men kan også hurtigt opfattes som at han "vasker" sine egne hænder og er "glat" som en ål.

Jeg er helt sikker på at han synes jeg er mindst lige så irriterende som han selv, i forhold til vores begges perfektionisme og måde at håndtere disse udfordringer på.

Jeg fik det ud af samtalen som jeg havde håbet på og der er nu lagt press på hele teamet i forhold til håndtering af min sag.

Som min svigermor så fint siger, så er det altid lettere at påvirke folk til at træffe de ønskede beslutninger før beslutningen er taget, fremfor at skulle arbejde på at få dem til at ændre en beslutning så de taber ansigt. Det har vi så gjort alt for i dag og vi må se hvordan de efterfølgende takler min sag. Jeg tror det blev gjort meget tydeligt at de ikke kan løbe om hjørner med mig og jeg vil "gå hele vejen", for at opnå retfærdighed.

Som kontrast var jeg i går på Gentofte Hospital hvor jeg fik tilbudt en ny operation af min næse. Her undskyldte de flere gange den lange ventetid, som så senere viste sig at være frem til 16 februar. Jeg grinte og gjorde klart at hun ikke behøves at undskylde og at jeg var meget ydmyg og værdsatte at jeg i denne situation høre ind under helt almindelige patientrettigheder på lige fod med resten af danmark. Almindeligt har man en ventetidsgaranti på 1 måned som almindelig patient i det danske sygehusvæsen. Skrevet med småt gælder dette IKKE transkønnet.

Jeg har derfor nu ventet 6 mdr. på min Mastektomi (top operation/fjernelse af bryster) og det er umuligt at få en reel tid. Jeg venter og venter og står også klar på afbudslisten, men en reel tid kan de ikke give nogen af os og vi er på ingen måde beskyttet i disse tilfælde af nogen former for lovgivning. Nok er det ikke dødeligt i den forstand, men man skal ikke tage fejl af at det påvirker ens psyke i første omgang at rende rundt med former og organer som ikke matcher vores kønsidensitet, for så ikke at tale om når man er påbegyndt hormonsbehandling. Der bliver det altså først rigtig sært.

Jeg må huske jer alle på at denne situation er en jeg havde set komme og er en af grundene til at jeg har måtte tage orlov. Jeg var godt klar over at det kræfter der skal til i denne kamp, ikke var at finde samtidig med jeg var fordybet i mit studie. Her synes jeg kampen kun er til skade for den enkelte patient som har nok at slås med, men også for hele samfundet som det koster rigtig mange penge at jeg tager orlov og ikke er i arbejde, for ikke at tale om de mange mange penge der bruges på min sag i det såkaldte "Multidisciplinære højtspecialiceret team" Vi er i den grad fanget i en enorm diskrimination som man har set det for mange år siden, hos mange andre minoriteter - vores har dog været vedholdende og finder stadig sted i år 2016.

Nedenfor kan i se min dagsorden som jeg arbejdede ud fra i dag:

Forberedelse på møde med min behandler Jesper Mogensen den 13/12-2016

Jeg har ved denne samtale taget min svigermor med som bisidder, hun er jurist og jeg føler mig nødsaget til at optager denne og alle fremadrettede samtaler i forhold til min situation.

Kan vi blive enige om at jeg har fået min godkendelse til hormonbehandling og mastektomi jævnfør jeres fortolkning af Sundhedsstyrelsens vejledning, fordi min tilstand giver mig psykisk belastning?

At jeg ikke ville kunne blive godkendt hvis jeg ikke var ved mine sansers fulde fem og forstod konsekvenserne ved behandling. Det går jeg ud fra I har vurderet at jeg er siden I godkendte mig i første omgang.

Jeg er i samråd med advokater kommet frem til at i vil få svært ved at trække min godkendelse tilbage på det grundlag, at jeg på eget initiativ gør brug af frit sygehusvalg i forhold sundhedsloven, pga. Rigets lange ventetider og uprofessionel behandling fra gynækologisk side af, som bla. ikke overholdt vejledningen omkring informering af ricici.

“2.3.4 Kønshormonbehandling

Speciallægen skal informere patienten om de forventede effekter af feminiserende/maskuliniserende kønshormonbehandling, bivirkninger og mulige sundhedsskadelige virkninger, herunder at forandringerne kan være irreversible, samt at der kan opstå en reduktion i fertiliteten og de reproduktive muligheder.”

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167172)

Ligeledes står der intet sted skrevet i sundhedsstyrrelsens vejledning at I kan trække min godkendelse tilbage på dette grundlag.

Jeg ønsker derfor fortsat svar på sidste anmodning jeg sendte via mail, hurtigst muligt så jeg kan få hvished eller mulighed for at handle. Billag vedlagt.

Jeg har intet modtaget og at min anmodning tolkes til at være misforstået, af hvad jeg kan læse i mit journalnotat skrevet af dig Jesper. Jeg ønsker ikke bare en kopi af konferencenotat tilsendt, men at få begge afgørelser på skrift med begrundelse ( Jf. Forvaltningsloven Kapitel 6 prg. 22-24) samt henvisning til hjemmelsgrundlag.

 Ligeledes er jeg heller ikke blevet indkaldt til samtale “snarest muligt”, men kommer først i dag dags dato, til en i forvejen aftalt tid.

Patienteådgiveren på Riget vejleder transkønnet i at vi har frit sygehusvalg, hvis behandlingen findes i andet regi indenfor Europa, hvis fx. ventetiderne på RH giver psykiske gener, ifølge Sundhedsloven.

Jeg har opsøgt en speciallæge med speciale i gynækologi/obstetrik med erfaring i behandling af transkønnet igennem 20 år. Han samarbejder med en af verdens førende specialister i hormonbehandling af transkønnet i Holland. Min speciallæge kan dokumentere min hormonbehandling og der kan fremvises en professionel, udførlig samtykkeerklæring. Der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved hans kompetencer og jeg ønsker af gode grunde ikke at andre skal varetage min behandling.

Har jeg eller min speciallæge som varetager min hormonbehandling på nogen måde handlet uforsvarligt i forhold til mit helbred?

CCC har opstartet min behandling efter at jeg er blevet godkendt af det multidisciplinære team på Rigshospitalet.

Jeg har ikke taget hormoner fra det “sorte” marked, fået recepter over internettet eller modtaget hormonbehandling før min godkendelse.

På baggrund af mit valg af hormonopstart i privat regi, har jeg konkrete eksempler på at en transkønnet som Gynækologisk afdeling på Rigshospitalet har ansvaret for, med stor langvarig og ubehandlet uballance i sine hormoner, er blevet henvist til kontrol og behandling hos egen læge efter denne opdagelse. Egen læge rev sig i håret, idet denne behandling netop ikke er hans speciale og han ikke anede hvordan han skulle gribe situationen an. Dette er ikke en tilfældig transkønnet jeg har “støvet” op, men en meget nærtstående ven. Jeg har flere eksempler fra andre kammerater, som giver mig et billede af at det desværre ikke er en enestående problematik.

At kalde gynækologisk afdeling på Riget for højt specialiceret indenfor vores område, overbeviser mig stadig ikke om at det er Riget som skal varetage min behandling.

Er jeg den eneste i dette lokale som finder det diskriminerende, hvis I mener at jeg ikke selv kan få lov at vælge en kompetent behandler som skal varetage min behandling, når jeg af gode grunde er utryg ved den enhed som I stiller til rådighed? Ligesom du og resten af Danmark kan.

Jeg vil gerne gøre klart at Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling af transkønnet, kun er en vejledning og ikke i sig selv indeholder love og paragraffer, hvorfor jeg anbefaler at I sætter jeres jurist ind i denne sag, således at der ikke frit tolkes af forskellige parter her på Sexologisk Klinik.

Vejledningen kan læses her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167172

Jeg er uforstående overfor at jeg ved sidste møde fik besked om at jeg ikke overholdt sundhedsstyrelsens vejledende kriterier, hvorfor jeg ikke er berettiget til at modtage fremtidig behandling i form af hysterektomi. Den afgørrelse er truffet på det grundlag at I har haft min sag på konference og at jeg ikke opfylder kriterierne på jeres egen tolkning af sundhedsstyrelsens vejledning.

Jeg stillede flere spørgsmål som satte tvivl om denne tolkning og du Jesper bekræftede at det var status ud fra jeres tolkning af vejledningen.

Du Jesper, sagde at jeg var velkommen til selv at ansøge sundhedsstyrelsen om lov til hysterektomi efter 12 mdr. i hormonbehandling og at jeg jo bare var heldig hvis jeres tolkning af vejledningen var forkert og min sag gik igennem og blev godkendt.

Her til vil jeg i dag stille spørgsmål og høre om det ikke er dit ansvar som behandler at hjælpe og støtte mig i mit forløb og i denne situation tage kontakt til Sundhedsstyrelsen og sikre sig at i tolker vejledningen korrekt. Jeg kan simpelthen ikke tro at det i byder mig var det Sundhedsstyrelsen havde tænkt sig dengang de sammenfattede vejledningen.

Jeg ønsker fortsat at komme til x-antal samtaler som det kræves af sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt, i forhold til at kunne blive godkendt til hysterektomi om 6 mdr.

Kan i mærke losset?

Fordelen ved at have levet et hårdt liv, er at man efterfølgende bliver meget svær at vælte. Så hvis nogen fra Sexologisk Klinik sidder hjemme i stuen og læser med "KEEP DREAMING" 

Rigtig god jul.

http://www.ongoingyoungster.dk/din-operation-er-aflyst/

http://www.ongoingyoungster.dk/links-til-artikler-i-forbindelse-med-min-kamp/

En kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.