Telefonsamtale med Jesper Mogensen

Dette mhp. gennemgang af erklæring til Sundhedsstyrelsen.