Tages jeg på konference uden afgørelse

 • 16/11-16 tages jeg igen på konference:
  Pt. sag bringes på konference. Der er ikke overlæge tilstede ved 
  
  dagens konference, hvorfor der ikke træffes beslutning om, 
  
  hvorvidt pt. kan gennemføre planlagt mastektomi ved PBB, RH, når 
  
  pt. har afbrudt sin HT ved GYN, RH, og derfor ikke længere følges 
  
  i det multidisciplinære team. 
  
  Pt. modtager HT gennem CCClinic. 
  
  Det aftales, at pt. tilbydes en opfølgende samtale hos ut. med 
  
  sigte på videre forløb. 
  
  Sekr. bedes indkalde pt. til samtale hos ut. snarest muligt.