Sundhedsstyrelsen meddeler mig at min privatklinik ikke længere må varetage min hormonbehandling.

“Copenhagen Cardiovascular Clinic (CCC) ved speciallæge Michael Lützhøft Hansen har ikke etableret et multidisciplinært team med henblik på udredning og behandling af transkønnede, og har heller ikke etableret et samarbejde med det multidisciplinære team i regi af Sexologisk Klinik på Rigshospitalet med henblik på vedligeholdelsesbehandling af transkønnede med kønshormoner.

Det er derfor Sundhedsstyrelsens opfattelse, at. CCC ikke må varetage din be- handling med kønshormoner.
For at få dette belyst mere konkret, har Sundhedsstyrelsen dels på baggrund af din henvendelse, dels på baggrund af, at CCC på deres hjemmeside har anført at et af ”klinikkens specialområder er transsexuel behandling”, indberettet CCC til Styrelsen for Patientsikkerhed.”