Sexologisk klinik konkludere at jeg ikke lever op til kravene for kasteration

  • 26/10-16 skriver sexologisk klinik følgende i mit journalnotat:

Pt. lever ikke op til kravene ift. kastrationsansøgning, hvor det
fremgår, at pt. skal være opstartet i HT ved GYN, RH, samt være
fulgt ved GYN, RH, i denne behandling, over et år forud for
kastration.

Ift. den forestående mastektomi, tager ut. sagen op med overlæge
XX, ved SK, med sigte på, om mastektomi kan udføres, når pt. ikke
længere følger forløb ved det multidisciplinære team.