Modtager jeg efter anmodning endnu et journalnotat

  • 12/12-16 læser jeg og modtager jeg igen tidligere konferencenotat fra den 26/10-16 i forbindelse med min anmodning om at få evt. afgørelser på skrift ( Jf. Forvaltningsloven prg. 22-24) samt henvisning til hjemmelsgrundlag. Så at de finder et konferencenotat UDEN henvisning til noget hjemmelsgrundlag tilfredstillende ud fra min anmodning, det finder jeg selvfølgelig kritisabelt.