Endnu en konference – min henvisning kan ikke trækkes tilbage

19/12-16 træffer overlægen på sexologisk klinik følgende afgørelse:

Sagen drøftes med sigte på patientens (pt.) ønske om at få 
foretaget mastektomi ved PBB, RH, trods afbrudt hormonbehandling 
ved GYN, RH. 

Det findes ikke, at pt. henvisning til mastektomi ved PBB, RH, kan 
tilbagetrækkes grundet pt. afbrudte forløb ved GYN, RH. 

Teamet anbefaler fortsat pt. at følge sin behandling ved det 
multidisciplinære team - herunder også pt. hormonbehandling. Dette 
bl.a. også med sigte på pt. videre forløb, herunder pt. ønske om 
kastrationstilladelse. 

Ut. informerer det multidisciplinære team på kommende 
fælleskonference med GYN, RH og PBB, RH, således at disse er 
informeret om pt. videre forløb ift. mastektomi. 

Sekr. bedes informere pt. om dagens konferencebeslutning.