Anmoder jeg om afgørelser på skrift

  • 9/11-16 anmoder jeg om følgende hos sexologisk klinik:
Jeg skal hermed anmode om at få 
begge afgørelser på skrift med begrundelse ( Jf. Forvaltningsloven 
prg. 22-24) samt henvisning til hjemmelsgrundlag. 

Jeg har vedhæftet en PDF med eget journal notat, som jeg ønsker 
vedlagt min journal. 

Jeg ønsker bekræftet modtagelse af denne mail.